Month: август 2019

Химическо чистене етапи

Химическо чистене етапи

Обмислете подробно всяка стъпка от процеса на химическо чистене.

Химическо чистене етапи

Първа операция. Проверка и приемане

Проверката на дрехите се извършва за определяне на технологията на почистване – химическо чистене етапи или мокро почистване (мокро почистване). В същото време химическото почистване трябва да следва инструкциите за етикетиране на продукти.

Вижте повече

Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на отпадъци (вкл. строителен боклук)

Проблемът с рециклирането става все по-належащ всяка година, защото количеството на отпадъците непрекъснато се увеличава. В световен мащаб се изграждат инсталации за преработка на боклук и депа за съхранение и изхвърляне на отпадъци.

Вижте повече

Отпушване на мивка със сода

отпушване на мивка със сода

Почистването и поддържането на чисти каналите с обикновена кухненска сода за хляб е изключително ценно и полезно. Профилактичното почистване един път месечно ще Ви спести бъдещи главоболия, това е сигурно.

Вижте повече