Какво означава екологично строителство

Какво означава екологично строителство

Екологичното строителство е нов (постиндустриален) етап от развитието на архитектурната и строителната индустрия, към който започнахме да се движим в началото на XX и XXI век, и който е важен компонент от концепцията за „устойчиво развитие“. Този преход е проява на дълбоките процеси на осъзнаване от световната общност за ролята, която човешката цивилизация като цяло и в частност в градските райони играе за унищожаване на устойчивостта на екосистемата на нашата планета.

В хода на дълго проучване на глобалното затопляне се оказа, че съвременните градове, включително сградите и конструкциите са един от основните източници на замърсяване на околната среда. Експертите показват, че сградите по света консумират около 40% от цялата първична енергия, 67% от цялата електроенергия, 40% от всички суровини и 14% от всички запаси за питейна вода, а също така произвеждат 35% от всички емисии на въглероден диоксид и почти половината от всички твърди домакинства отпадъци.

Екологично строителство е комплексен подход.

Днес зад тази концепция стои фундаментална промяна в подхода към целия процес на строителство и проектиране, която стана възможна благодарение на появата на иновативни (високи) технологии. За да се разбере на какъв етап и с каква оптимизация е възможна и къде се крие реалната вреда върху околната среда, е необходимо да се вземат предвид не само качествените характеристики, присъщи на самия проект, но и целия процес на производство на строителни материали, системата на доставката им до строителната площадка и др., подходът на изпълнителите в процеса на работа, комплектацията на обекта, характеристиките на неговата експлоатация, начинът по който се справят със строителните отпадъци и много други.

За да може строителството да се нарече „зелено“, на всеки от неговите етапи трябва да се спазват определени стандарти и норми.

За да се оцени адекватно спазването на тези принципи при изпълнение на проекти за недвижими имоти, в западните страни бяха разработени специални пазарни инструменти – доброволни системи за сертифициране на сгради, от които в момента има няколко десетки в света. Редица от тях са международни системи, които се използват по целия свят.

Днес най-известните и широко разпространени в света са две системи за оценяване на сгради. Това е системата BREEAM, разработена от Бри Глобал, британски институт, и LEED системата, разработена от Американския съвет за зелено строителство.

Според западните стандарти сградите се оценяват чрез набор от формални критерии, разделени в няколко основни групи. Колкото повече „точки” получава една сграда за своите документирани екологични и други значими характеристики, толкова по-високо е нивото на получения сертификат.

Източник: Zashevi Trans – Контейнери за строителни отпадъци в София

Какво означава екологично строителство