Дистанционните измервателни уреди

Водомери с дистанционни измервателни уреди

Този съвременен новаторски начин на отчитане на измервателни уреди има следните предимства:

  • Отдалечен достъп до данни за потреблението на вода;
  • Премахване на необходимостта от прехвърляне на данни (индикаторите се изпращат автоматично);
  • Прехвърлянето на данни ще се извърши на определената дата;
  • Изчисляването се извършва в съответствие с действащите тарифи;
  • Информацията се предава по интернет, което позволява на собственика да следи показанията от разстояние.

В момента няма задължение за инсталиране на интелигентни измервателни уреди за дистанционно отчитане. Но в повечето нови сгради са инсталирани точно такива отчитащи устройства.

Един прост пример

В жилищна сграда всички жители използват водомери с дистанционно отчитане. Предаването на данни от оборудването се извършва до компютъра на управляващата компания чрез интернет или радио мрежа. В първия случай се използва безжичен метод за предаване на данни, а във втория се извежда проводник от всеки етаж до стаята, откъдето се извършва контролът. Чрез специална програма на контролния компютър можете да проследявате показанията от всеки апартамент. Статистиката на избрания апартамент се показва на екрана, докато можете да покажете почасов или дневен график.

Използването на измервателни уреди, които следят потока на водата в апартамент, е често срещана практика. Това решение ви позволява да спестите определено количество средства, изразходвани за сметки за комунални услуги. Показанията на инструмента могат да се предават по различни начини. Най-удобният вариант включва дистанционно предаване на данни. Водомерът, който предава показанията, има някои функции, на които трябва да обърнете внимание.

Ръчното предаване на данни на комунална компания има няколко недостатъка. Основният недостатък на този метод е възможността да се посочват неверни данни, които не съответстват на реалността в касовите бележки. Това се прави с цел намаляване на разходите за комунални услуги. Освен това този метод не винаги допринася за навременното предаване на показанията, което също е сериозен недостатък.

Съвременните закони не изискват задължително инсталиране на интелигентни устройства, но тяхното инсталиране улеснява живота на самите потребители на комунални услуги. Най-често измервателни уреди от този тип, които извършват дистанционно предаване на показания за вода, се намират в нови сгради.

Дистанционните измервателни уреди