Как да използвате брояч на банкноти и монети

Преди да използвате уреда за брояч на банкноти и монети, уверете се, че зареждащата тава е празна. Завъртете захранващия превключвател и след това започва самоизпитването. Ако устройството е готово за работа, на дисплея се показва числото „0“ или на някои устройства надпис, показващ готовност за работа.

Не претоварвайте устройството. Когато купувате, обърнете внимание на броя часове на възможна работа на ден и не надвишавайте посочените данни. Не прегрявайте корпуса.

Моделите на устройства от класове 1 и 2 като брояч на банкноти работят по подразбиране в режим на опаковане. За да промените режима, вижте инструкциите, които се прилагат към всеки модел. В зависимост от производителя, последователността на действията може да варира.

Преди да заредите монети, уверете се, че след последното броене нищо не е останало в тавата и самата машина. След проверка парите се зареждат в тавата и се натиска бутона за стартиране.

За да автоматизирате работата, изберете елемента от менюто „автоматично включване“.

Бутонът за старт служи за включване / изключване на устройството и за възобновяване на прекъсната работа.

Ако има твърде много пари и приемникът е пълен до маркировката, машината спира и таблата се освобождава, в противен случай ще има неизправности и закъснения в работата.

Когато машината спре, данните не се нулират и преброяването ще продължи въз основа на наличните данни. След приключване на преброяването се показва общата сума.

Работата на устройството не е трудна при спазване на оперативната процедура. Понякога обаче възникват неизправности, които трябва да бъдат открити и отстранени навреме за по-нататъшната работа на устройството.

За да се избегнат повреди по време на интензивна употреба, се препоръчва да се извършва технически преглед на устройството веднъж седмично.

Трябва също така да се внимава да почистите брояча на заседналите монети и прах и да замените износени части. Тези действия влияят на живота на устройството.

За да увеличите живота на устройството и да намалите риска от повреди, се препоръчва:

Прашните места се почистват с четка или с струя въздух. Сензорите трябва да се почистват със сгъстен въздух, за да се отстранят хартиените частици или прах, прилепнал към тях.

За да почистите устройството, отстранете винтовете и капака на корпуса.

Преди да премахнете кутията, устройството се превключва в режим „изключен“ и кабелът се изважда от захранването.

За да проверите, преди да изключите общия брой на преброените монети по номинални стойности, се натиска бутона „Отчет“. Количеството се показва.

За да работи устройството правилно, не трябва да забравяме да нулирате данните след всяко преброяване. Ако това не е направено, устройството ще обобщи всички инвестирани пари. За да нулирате данните, натиснете бутона „C“.

Как да използвате брояч на банкноти и монети