Рециклиране на отпадъци

Рециклиране на отпадъци (вкл. строителен боклук)

Проблемът с рециклирането става все по-належащ всяка година, защото количеството на отпадъците непрекъснато се увеличава. В световен мащаб се изграждат инсталации за преработка на боклук и депа за съхранение и изхвърляне на отпадъци.

За съжаление подобна положителна динамика на обработката на боклука в света не винаги е успешна. Факт е, че много държавни и търговски структури, които се занимават с този вид дейност, често работят по остарели неефективни технологии за обезвреждане на отпадъци. Само малък брой страни се гордеят с модерни методи за управление на отпадъците.

Етапи на обработка на отпадъците

Има 4 стъпки в стандартната схема за преобразуване на боклука: сортиране, първична, вторична и третична обработка. В повечето развити страни сортирането на боклука по неговия състав и предназначение вече е станало познато. Най-простата градация на заминаване може да има 3 варианта, а най-сложната, която е в Япония, се разпределя в 20 сегмента. Остатъците от храна, стъкло, текстил, хартия, батерии и други видове боклук не могат да се смесват. Много държави имат строги закони, които управляват този процес. Хората, които изхвърлят отпадъци в контейнер, който не е предназначен за това, се глобяват със значителни суми пари.

Голямо количество хранителни и промишлени отпадъци често просто се изгарят в специализирани фабрики. С помощта на енергията, която се генерира, те отопляват домове и дори цели градове, произвеждат електричество и топлинна вода за битови нужди.

Рециклиране на особени отпадъци

Някои видове боклук могат да бъдат рециклирани и използвани повторно като първоначален продукт, или нов вид продукт може да бъде направен от суровини от отпадъци.

Японците вече започнаха да създават изкуствени острови, които се състоят от конвертиран боклук. Освен конвеционален отпадък, за фундамент се използва и строителен отпадък. Този строителен боклук идва от градовете при СМР дейности и се извозва със специални контейнери до депо. Там се сортира, сепарира и се рециклира голяма част от него.

На новите острови вече има площи, покрити със земя, където са засадени дървета. До 2020 г. се предвижда завършването на строителството на олимпийското село за спортисти, което ще служи като подготвителна база за състезанието в Токио. Сега те строят къщи за твърди отпадъци, коли, дрехи, архитектурни работи и много други.

Рециклиране на отпадъци