Преводачи в политиката (превод на политически текстове)

Политическият превод е неразделна част от социалните и политически събития. Съвсем естествено е, че политическият превод е една от най-отговорните видове професионална дейност.

Политическият превод е специализация, която поставя най-високите изисквания към преводача. Първо, преводът на политически текстове е фундаментално познание за политическите науки, историята, съдебната практика и редица сродни дисциплини.

Преводачът, който превежда политически текстове, трябва да е запознат с тези науки, както на родния си, така и на чужд език.

Второ, преводът на политически текстове изисква познаване на специална терминология, отлично владеене на стила на езика и правилно представяне на материала. Овладяването на тези умения за социално-политически превод е невъзможно без професионално езиково образование. Следователно осъществяването на политически трансфер от любител може да доведе до сериозни негативни последици.

Трето, политическият превод е абсолютната яснота на езика и точно придържане към целта на автора на текста или оратора. Когато извършва политически и социално-политически превод, преводачът трябва максимално ясно да предаде на аудиторията всички логически акценти на оригиналния текст.

Накратко, политическият превод трябва да се извършва изключително от професионални преводачи.

Работата на преводачите е проста само на пръв поглед. На мнозина изглежда, че преводачите се разхождат по целия свят, като им се дава възможност да общуват с известни хора и са получават много пари за това.

Огромна тежест за отговорност носят в работатат си преводачите. В крайна сметка от тях зависи колко добре ще се разберат лидерите на държавите. И най-важното – грешките и неточностите в преводите могат да струват на страните, ако не на война, то напрежение в отношенията.

Друг основен принципен въпрос в работата на преводачите от това ниво е поверителността на разговора. Често синхронистите присъстват в частната комуникация между държавните глави.

И тук те (преводачите) носят върху себе си огромна отговорност – те по никакъв начин не трябва да допускат разпространението на информацията.

Преводачи в политиката (превод на политически текстове)