Подбор на служители

Защо е нужно HR консултирането при подбор на служители

Нашият екип от експерти в UpSkill е компетентен и опитен в разработването на широка гама услуги, процеси и продукти, свързани с Човешките ресурси. За контакт с нас:

София, жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4. Телефон: +359 882 240 381.

Ние сме една от най-добрите компании за HR услуги на пазара, специализирана в IT, ITO, BPO, SSC, SDC Подбор на служители, Учене и Развитие и HR Консултиране.

Компетентни сме в изграждането на здрави връзки и продуктивни взаимоотношения между кандидати и работодатели.

Кариерното консултиране е необходимо, тъй като перспективите рядко се обсъждат със служителите, а разговорите за кариерата често се смесват с оценките на персонала. Но как е по-добре да го извършите? Ето Ви един пример: Те решиха сами да потърсят отговори от служителите и бяха изненадани от степента на техния интерес: 628 души дойдоха без напомняния и отговориха на всички въпроси!

В резултат на това компанията има следните платформи, предназначени да въведат култура и да улеснят кариерните диалози:

1. ProPeople: за над 60 ключови изпълнителни директори. Създаден за повишаване на информираността на мениджъра

2. Навигация от 6 стъпки за изграждане на диалог с лидера: действията, които трябва да се направят, и въпросите, на които трябва да се отговори, за да се говори с лидера. Водещата роля в процеса се възлага на служителя, на първо място служителят задава въпроси на себе си и едва след това идва на главата с въпроси.

3. ProSanofi: кариерните истории са очертани, във формат за разказване можете да научите за различни професии и области на работа.

4. Tête-à-tête: възможността да се срещнете с всеки човек, който работи във фирмата и да зададете въпроси от интерес. В пилотната програма 160 души проведоха подобни срещи.

5. Приложение за изображения: съдържа цялата информация за това какви са диалозите за кариера, защо са необходими, как да ги провеждате.

И компанията стартира годишни процеси за изпълнение и кариера, това улеснява прилагането на практики за диалог за кариера.

HR има водеща роля в процеса, мениджърите все още не са кариерни консултанти, те не използват допълнителни услуги на професионални кариерни консултанти във фирмата.

Подбор на служители