За кого е необходим бизнес-коучингът?

Бизнес-коучингът за ръководители е подкрепа при разработването на най-ефективния и органичен модел на управление.

Коучингът за екипите  е насочен към изграждане на ефективни комуникации в рамките на организацията, както и засилване на междуфункционалното взаимодействие.

Коучингът за лична ефективност – помага да се намерят начини за постигане на бизнес цели, като се вземат предвид характеристиките и предпочитанията на служителя, което му дава възможност за самореализация.

Кога трябва да се обърнете към бизнес-треньора?

С развитието и разрастването на фирмата собствениците, топ мениджърите и ключовите специалисти все повече се сблъскват с уникални лични и професионални предизвикателства. С помощта на коучинг мениджърите и служителите постигат своите резултати по-лесно, по-бързо и по-ефективно.

Как работи бизнес-коучингът и колко време отнема?

Обикновено фирма, която се нуждае от развитие и промяна,представена от ръководителя й, поръчва бизнес-коучинг. В този случай първоначално треньорът се среща с ръководителя, за да определят заедно какви са конкретните бизнес задачи и цели на тренинга.

След това се организира съвместна среща със служителя или служителите, за когото / които е поръчано обучението. След срещата се сключва договор, който включва цели, отговорност, формат и честота на работа, както и условия за плащане.

Планират се треньорски сесии, които могат да се провеждат или под формата на лични срещи, или разговори по телефон или по скайп.

Пристъпва се към същинската работа. Най-ефикасно е, когато треньорските сесии се провеждат веднъж на 7-10 дни. Всяка среща отнема около час. По време на сесията треньорът задава въпроси, а също така предлага и насърчава да се решават задачи или изпълняват съответните упражнения. В допълнение, участниците ще се споразумеят за действия, които са готови да предприемат между срещите с треньора.

Повечето задачи се решават в рамките на 6-10 треньорски сесии.

На последната сесия за коучинг ще бъдат обобщени резултатите от съвместната работа: постигнати ли са целите, в каква степен, кави са резултатите и ако не, каква е причината за това.

Повече за бизнес-коучингът на сайта на HealnLearn.

За кого е необходим бизнес-коучингът?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *