Какви са разликите между вертикални и хоризонтални щрангове?

Tagged: , ,

Вертикалните и хоризонтални щрангове имат различно предназначение. Тяхната функция е свързана, така че едните без другите не могат да действат самостоятелно. Щранговете са част от тръбопровода на жилищния блок или друг вид сграда. Това са три тръби за топла и студена вода, както и за циркулацията. А сега нека видим съществените разлики между вертикални и хоризонтални щрангове, за да ви дадем най-точната и надяваме се полезна информация.

Вертикални щрангове – предназначение

 

trubi2

Вертикалните щрангове разпределят водата от хоризонталните щрангове до различните етажи на дадена сграда. Вертикалният щранг започва своя път от мястото, където хоризонталният щранг свършва. Вертикалните щрангове представляват комплект от три тръби за студената вода, топлата вода и циркулацията. За вертикалните щрангове се грижат отделните собственици на апартаменти и помещения в сградата. Ако се получи авария, то отделното домакинство, трябва да поеме разходите за ремонт. Това е съществената разлика между вертикалните и хоризонталните щрангове, тъй като при авария на последните ще плащат всички съкооператори и съседи.

Обикновено смяна на вертикални щрангове възниква само при нужда. За съжаление има хора, които все още смятат, че не е толкова важно да подменят старите щрангове, което води до влошаване на качеството на водата, пробиви, течове и дори наводнения на съседни апартаменти. От голямо значение е да се следи състоянието на вертикалните щрангове, защото в противен случай собствениците на жилища, офиси и други подобни помещения, ще имат неприятности.

Закъснялото идване на топлата вода на последните етажи в блок или кооперация, мътната вода и течовете на тръбите са основателни причини да се потърсят ВиК услуги за смяна на щрангове.

Хоризонтални щрангове – предназначение

 

trubi

Хоризонталните щрангове по подобие на вертикалните представляват 3 броя тръби, като първата е за топлата вода, втората за студената вода, а третата за циркулацията на водата. Хоризонталните щрангове се намират в мазето на блока или подземието на друг вид сграда. Те са разположени хоризонтално и се прикрепени за тавана на подземната част. Основното предназначение на тези тръби е да взимат водата от абонатната станция и да я разпределят към цялата сграда.

Смяната на хоризонтални щрангове е задължително, когато се появи проблем. Този ВиК ремонт ангажира всички живущи в кооперацията да инвестират средства за подмяната на тръбите. Това се прави за общото благо на всички домакинства, които използват топла и студена вода в домовете си. Повечето фирми за водопровод и канализация предлагат услугата смяна на хоризонтални щрангове. Решението за поставяне на нови тръби, идва след като се анализира състоянието на старите. Ако последните не са годни за използване, то се преминава към съответната подмяна.

Колко важна е работата хоризонталните и вертикалните щрангове?

Ако тези тръби се спукат и започнат да текат, това може да прерасне в наводнения и нанасяне на множество щети. В същото време е важно да се каже, че от доброто състояние на щранговете зависи и сметката за топла вода, чистотата на питейната вода, по-бързото идване на водата за къпане и още куп неща. Ето защо е необходимо да се следи добрата работа на щранговете и при най-малкия проблем да се сигнализира опитна фирма за ВиК услуги, която да извърши смяната. Това е наистина добра инвестиция в бъдещето на тръбопровода на всяка една сграда.

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).