Гест блогинг

Ако желаете да рекламирате Вашия бизнес при нас, то може да се възползвате от услугата, платен гест блогинг. Статиите, които изпращате трябва да са тематични и да бъдат съобразени с категориите на сайта. Рекламирайте само качествени продукти и пишете полезни статии за потребителите, за да могат те да се възползват от вашите стоки и/или услуги.

Условия за публикуване на статия в нашия сайт

  • Уникалност на статия – минимум 95% според Адвего Плагиатус.
  • Минимален брой думи – 400
  • Тематично изображение към статията
  • Допуска се 1 линк на 400 думи. Ако статията ви е 800, то вие получавате 2 линка
  • Цена на 1 бр. статии – 15 лева

За да публикувате статии при нас, използвайте формата за контакт.

Технически параметри на сайта Caswell Beach House:

Domain Authority: 25
Trust Flow: 6
Citation Flow: 27
Reffering domains:
130