Как да се избере най-доброто училище за децата

Tagged:

u1От както е създадена, а и в момента Американско-английската академия (АЕА) е с отличен авторитет и според мнението на експертите отговаря на най-високите критерии у нас за качествено образование. Едни от аспектите, от които зависи авторитета и известността на АЕА в столицата ни е, че в ръководния състав работят само специално подбрани специалисти в сферата на преподаването.

Директорът е невероятно подходящ за своя пост, тъй като притежава неимуверни лидерски и организационнни качества, благодарене на своя дълъг опит в областта на образованието.

Той припознава за главна цел на своята работа изготвянето лично от него на методика, чрез която да се развива международното училище чрез принципа на постепенността. Той познава в дълбочина методите на обучение и е убеден, че правилното им утилизиране, гарантира последователното усъвършенстване на учебния процес.

Това включва наблюдението като един от основните методи. Ръководителят смята, че опознаването на учениците е изключително важно за съвременната, гъвкава образователна система, с която се школата се отличава от останалите престижни, частни училища в България. Познавайки своите ученици, преподавателите могат да използват личностно-ориентирания подход, който доставчикът на образователни услуги в Общността се надява да може да приложи на практика.

Друг важен момент е положителния модел, който е основен похват в когнитивната психология. В тази връзка учениците и родителите ще бъдат срещани с хора, които са завършили Академията и са успяли да се реализират. Познаването на традициите и културата на АЕА е от изключителна важност в този аспект.

Друг феномен, който ангажира вниманието на директора и ръководството, е повсеместното за страната ни, негативно отношение на учениците към образовението като цяло. В тази насока, ръководният орган работи в краткосрочен план, да се рафинира отношението на учениците към учебния процес чрез създаване на по-позитивна нагласа. За целта АЕА е стреми да въвлече и родителите и съвместно с тях да се работи в тази насока. Ръководството предвижда скорошно обособяване на родитело-учителска асоцияция, която да насърчава общуването между участниците в образователния процес.

Научете повече тук: British school Sofia

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).